De ruim 700 juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand geven onafhankelijk juridische hulp aan mensen die verzekerd zijn bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro.
Een juridisch probleem kan iedereen overkomen. Wij komen voor onze klanten op en helpen ze verder. Met persoonlijke, juridische en praktische oplossingen.

Juridische hulpvragen in 2019

142.166
 • Werken
  >
  Aantal meldingen:
  26.876
 • Kopen
  >
  Aantal meldingen:
  12.392
 • Wonen
  >
  Aantal meldingen:
  19.997
 • Diensten
  >
  Aantal meldingen:
  15.767
 • Ondernemen
  >
  Aantal meldingen:
  12.090
 • Verkeer
  >
  Aantal meldingen:
  26.051
 • Onderwijs
  >
  Aantal meldingen:
  685
 • Geldzaken
  >
  Aantal meldingen:
  3.326
 • Gezondheid
  >
  Aantal meldingen:
  11.013
 • Leven
  >
  Aantal meldingen:
  13.969
Werken

Werken

In 2019 ontvingen we 26.876 meldingen die met werken te maken hebben. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hadden de meeste zaken met ontslag te maken, waarbij reorganisatie de meest voorkomende aanleiding was. Een ander veelbesproken onderwerp binnen ontslagzaken was het slapende dienstverband, waarin wij voor inmiddels ruim 1.100 klanten een prachtig resultaat behaalden. Op het gebied van wetgeving verandert er in 2020 het een en ander. Zo zijn per 1 januari bijvoorbeeld de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden.

Top 5 werken

 1. Ontslag
  11.435
 2. Overige arbeids­conflicten
  4.548
 3. Re-integratie/ ziekte
  3.337
 4. Toetsing arbeids­voorwaarden
  2.755
 5. Loon­vordering
  1.762

Meest voorkomende oorzaken van ontslag

 • 3.151Reorganisatie
 • 1.406Langer dan 2 jaar ziek
 • 1.330Verstoorde arbeids­relatie
 • 812Niet verlengd contract voor bepaalde periode
 • 740Disfunctio­neren
Vrachtwagenchauffeur in een vrachtwagen

Uit de praktijk

Mag een werkgever loon inhouden bij ziekte?

Hans werkt al lange tijd als chauffeur. Op een dag krijgt hij last van rugklachten waardoor hij zich uiteindelijk ziekmeldt. Het aangepaste werk dat hij krijgt aangeboden, blijkt te zwaar, waardoor hij voor een tweede keer uitvalt. Zijn werkgever accepteert dat niet en betaalt zijn salaris niet meer.

Lees het verhaal van Hans

Hoge Raad: werkgever moet slapend dienstverband stoppen en transitievergoeding betalen

Goed nieuws voor naar schatting duizenden mensen in Nederland met een 'slapend dienstverband': ze hebben recht op een transitievergoeding. Daarover deed de Hoge Raad in november uitspraak.

Stichting Achmea Rechtsbijstand verzocht in april de rechtbank Limburg om een richtinggevende uitspraak bij de Hoge Raad te vragen over dit onderwerp. De Hoge Raad is van oordeel dat een werkgever moet meewerken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en daarbij ook de transitievergoeding moet betalen als een werknemer met een slapend dienstverband daarom vraagt. Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over een oplossing voor alle werknemers met een slapend dienstverband en is er een einde is gekomen aan de onzekerheid voor deze grote groep mensen.

Meer over het slapend dienstverband
Contract ondertekening

Moet ik studiekosten terugbetalen aan mijn werkgever als ik ontslag neem?

U heeft op kosten van uw werkgever een studie gevolgd en vorig jaar afgerond. U heeft een studieovereenkomst met uw werkgever ondertekend. In deze overeenkomst staat dat u de studiekosten van € 12.000,- moet terugbetalen als u ontslag neemt.

Dit zijn de regels over de studieovereenkomst
Binnenhof

De Wet ar­beids­markt in balans: wat is er nieuw per 1 januari 2020?

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Het doel van de WAB is ervoor te zorgen dat werknemers makkelijker een vast contract kunnen krijgen, de kosten en risico’s voor werkgevers te verkleinen en flexwerkers en zelfstandigen meer te beschermen. Maar wat is er precies veranderd?

De 5 belangrijkste wijzigingen WAB
Lerares geeft haar leerling

Amb­te­naren en werk­nemers hebben de­zelfde rechts­positie

Sinds 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de rechtspositie van een ambtenaar hetzelfde als van een werknemer met een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat nu eenzijdig ontslag niet meer mogelijk is. Een ontslag van een ambtenaar moet nu getoetst worden door de kantonrechter of het UWV.

Meer over de rechtspositie van ambtenaren

Kopen

Kopen

Verreweg de meeste zaken waar mensen zich op het gebied van kopen bij ons melden, gaan over consumentenkoop- en verkoop. De zaken waarmee mensen zich melden zijn bij uitstek problemen die iedereen kunnen overkomen en het gaat daarbij in 94% van de gevallen over een bedrag van minder dan € 5.000,-. Denk hierbij aan problemen met garantie van gekochte producten, een verkeerde levering of het niet nakomen van afspraken.

Top 3 kopen

 1. Consumentenkoop en –verkoop
  8.252
 2. Zaken over de aan- en verkoop van motorvoertuigen
  3.141
 3. Contractueel recht
  655

Consumentenkoop en –verkoop

Binnen Kopen gaan de meeste zaken over consumentenkoop. Zo kan het gebeuren dat iemand bijvoorbeeld een keuken koopt en het keukenbedrijf vervolgens failliet gaat voordat de levering heeft plaatsgevonden. Lees verder om te zien wat uw mogelijkheden zijn in zo’n situatie.

Lees verder

Zaken over de aan- en verkoop van motorvoertuigen

Het kopen of verkopen van een auto kan gedoe opleveren. Zo kan een auto verborgen gebreken vertonen, of minder betrouwbaar zijn dan de verkoper schetste. Sommige verkopers maken het echter wel erg bont en draaien de kilometerstand van een auto terug, om er zo een hogere prijs voor te krijgen. Wat kunt u doen als u dat ontdekt?

Lees verder

Contractueel recht

Als u een afspraak maakt met een ander en die afspraak legt u én die ander een verplichting op, dan is die afspraak een contract. Contractueel recht is het recht dat het sluiten, uitleggen en uitvoeren van contracten regelt. Elke dag heeft u ongemerkt met contracten te maken. En dat gaat lang niet altijd over grote, dure dingen. Wist u dat u een contract sluit als u een broodje koopt bij de bakker? U maakt dan met de bakker de afspraak dat hij u een broodje geeft en dat u daarvoor betaalt. Maar wat nou als u betaalt en u krijgt het broodje niet? Of bij de eerste hap merkt u dat het broodje bedorven is? Het contractenrecht regelt dan waar u recht op heeft. Er zijn veel meer voorbeelden te geven. Er is niet alleen sprake van contractenrecht als u iets koopt, maar bijvoorbeeld ook als u iets huurt. Of een telefoonabonnement afsluit. Of bij een nieuwe werkgever gaat werken. Het contractenrecht is dus relevant voor heel veel verschillende afspraken die u maakt.

Internet oplichting: man schrikt van bericht op computer

Internetoplichting, trap er niet in

Oplichters op internet worden steeds slimmer en gebruiken verschillende methodes om geld van u te krijgen. Als u bent opgelicht is de kans dat u uw geld terugkrijgt heel erg klein. U verkleint de kans om opgelicht te worden als u weet welke methodes internetoplichters gebruiken. We vertellen u graag welke trucs wij de afgelopen tijd zijn tegengekomen.

Lees verder
Wonen

Wonen

Woning geeft met regelmaat aanleiding tot geschil

Het aantal zaken dat gaat over wonen laat de afgelopen jaren een min of meer stabiel beeld zien. Dat past ook bij de huidige huizenmarkt, waar nog steeds volop beweging te zien is met soms juridische geschillen tot gevolg. De meeste zaken die wij ontvingen, gaan over de huur/verhuur of de koop/verkoop van woningen. Daarna volgt het bouwen en verbouwen aan de woning, de omgevingsvergunning en VVE-zaken.

Totaal aantal zaken in de afgelopen jaren

 • 19.9842015
 • 22.6122016
 • 20.6052017
 • 21.4722018
 • 19.9972019

Top 5 wonen

 1. Huur of verhuur on­roerend goed
  3.796
 2. Koop of verkoop on­roerend goed
  3.455
 3. Bouwzaken
  2.770
 4. Omgevings­vergunning
  1.031
 5. VVE
  1.004

Onze juristen zien in de praktijk veel geschillen met de buren over bouwen en verbouwen. Heel vaak is een gebrek aan informatie en communicatie hiervan de oorzaak. De tip van onze juristen: informeer bij bouwplannen aan de woning tijdig en volledig uw buren. Dat kan een hoop ellende voorkomen en houdt de relaties in uw woonomgeving prettig.

Man hangt beveiligingscamara op

Uit de praktijk

Mag de buurman beveiligingscamera’s plaatsen?

De buurman van Michiel hangt op een dag een camera op om zijn huis te beveiligen. Alleen vallen het huis en de tuin van Michiel binnen het bereik van die camera. Michiel vraagt zich af of de buurman dit wel mag doen.

Lees verder
Man en vrouw buigen zich over brief

Uit de praktijk

De gemeente vindt dat Patricia gemeentegrond aan haar tuin heeft toegevoegd. Zij is het er niet mee eens. Wat nu?

Patricia woont al sinds begin jaren ‘90 met veel plezier in een woning in een rustige woonwijk in de stad. Haar tuin grenst aan de achterzijde aan een groenstrook van de gemeente. Bij de verkoop van de bouwgrond had de gemeente zelfs bepaald dat er alleen ‘groene’ erfafscheidingen mochten komen, zoals een heg. Patricia en haar buren planten na oplevering van hun woningen in 1995 allemaal heggen aan, ook aan de achterzijde langs de groenstrook.

Lees verder
Man op opengewerkt dak

Wie is aan­sprake­lijk voor gebreken bij de koop van een bestaand huis?

De huizenmarkt piekt en er is veel concurrentie onder potentiele huizenkopers. Vaak schiet een gedegen onderzoek naar de staat van een huis er daarom bij in. Dan kan het gebeuren dat u pas na de sleuteloverdracht ontdekt dat de woning er toch minder goed aan toe is dan u dacht. Wie is aansprakelijk voor deze gebreken?

Lees verder
Zonnepanelen en windmolens

2019: het jaar van de zonne­parken en wind­energie

In 2019 zagen we een flinke toename van het aantal initiatieven voor windparken en zonneparken. Deze parken hebben soms vergaande gevolgen voor mens en natuur. In Brabant gingen de omwonenden in beroep tegen een vergunning voor zo’n zonnepark.

Lees verder

Diensten

Diensten

Dienstverlening is een hele brede term voor alles waarbij het onderwerp van de overeenkomst niet ‘stoffelijk’ is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij telecombedrijven en energiebedrijven, maar ook verzekeringen, reizen en het vervoer van goederen vallen onder diensten. Daar kunnen geschillen ontstaan omdat de afspraken niet goed zijn vastgelegd waardoor de verwachtingen over en weer niet overeen komen. Of omdat een van de partijen simpelweg de verplichtingen in de overeenkomst niet nakomt.

Top 4 Diensten

 • 3.005Verzekeringszaken
 • 1.771Vervoer / Transport
 • 1.030Technisch uitvoering werkzaamheden
 • 875Reiszaken

Top 3 verzekeringszaken

 1. Schadeverzekering
  1.743
 2. Sommenverzekering
  705
 3. Ziektekostenverzekering
  557
Neuswiel van een gated vliegtuig

Rechter doet uitspraak over vliegtuigvertraging bij Ryanair ten gunste van passagier

Regelmatig helpen wij klanten die te maken kregen met een geannuleerde vlucht of flinke vluchtvertraging. We pakken deze zaken met een speciaal team van juristen op en kijken of iemand recht heeft op een compensatie van de vluchtkosten volgens de Europese Verordening. Zo ja, dan vergoeden wij meteen deze kosten aan de passagier en nemen de vordering over om alsnog deze kosten te verhalen bij de vliegtuigmaatschappij. De rechter deed onlangs een voorlopige uitspraak om dit in geval van vluchten met Ryanair te vergemakkelijken.

Lees meer
Hand met bloemen op gesloten grafkist

Yarden wil prijs­stijging uitvaart­dienst door­berekenen aan na­bestaanden

In juli 2019 kondigde uitvaartverzekeraar Yarden aan dat zij op de lange termijn financiële problemen voorziet en daarom per 1 januari 2020 prijsstijgingen van uitvaartdiensten doorvoert. Dit betekent in veel gevallen dat nabestaanden ondanks de uitvaartverzekering toch een deel van de uitvaartkosten moeten betalen. Veel verzekerden willen dit niet, zij dachten immers dat zij alles goed hadden geregeld voor hun nabestaanden.

Tot nu toe hebben 370 verzekerden contact met ons opgenomen. Wij onderzoeken nu of Yarden zich kan beroepen op hun juridische voorwaarden.

Wachtende vrouw met koffer op luchthaven

De reis­orga­ni­sa­tie gaat fail­liet: kan ik nog op va­kan­tie?

Zo’n 1.000 Nederlanders die in september via reisorganisatie Thomas Cook met vakantie zouden gaan, konden vanwege faillissement van de moedermaatschappij niet vertrekken. Veel reisorganisaties zijn gelukkig aangesloten bij een reisgarantiefonds. Als u een pakketreis boekte bij een aangesloten organisatie, wordt het vaak netjes geregeld. Maar wat zijn precies uw rechten als de reisorganisatie failliet gaat?

Lees verder
Ongewild vast aan een energiecontract

On­gewild vast aan een energie­contract?

Iedereen kent ze wel, verkopers die u via de telefoon of aan de deur de mooiste aanbiedingen doen. Soms gaat u erop in en zit u daardoor aan een overeenkomst vast die u eigenlijk helemaal niet wilde.

Lees wat u in die situatie kunt doen
Ondernemen

Ondernemen

Bij ondernemen komt veel kijken. In veel gevallen zijn er verzekeringen nodig, is er een telecomleverancier die de internetaansluiting regelt, heeft het bedrijfspand onderhoud nodig, noem maar op. Allemaal zaken waarbij een ondernemer te maken krijgt met andere partijen. En waar de meeste geschillen ontstaan. In 2019 ontvingen we zo'n 3.000 meldingen van ondernemers over een geschil met een dienstverlener.

Top 5 ondernemen

 1. Dienstverlening zoals energie, technisch, telecom
  2.975
 2. Onbetaalde facturen
  1.075
 3. Koop/ Verkoop Roerende Zaken
  720
 4. Ontslag
  715
 5. Huur / Verhuur Onroerend
  687

Help, mijn klant betaalt niet!

Veel ondernemers melden zich bij ons met problemen rondom onbetaalde facturen (ook wel onbetwiste incasso). De ondernemer levert een dienst of product aan zijn klant, waar vervolgens niet voor wordt betaald. Niet omdat de klant ontevreden is, want dan is er geen sprake van een onbetwiste incasso, maar juist een betwiste incasso. Het gaat hierbij vaak om bedragen van minder dan 5.000 euro.

Er zijn verschillende redenen waarom een klant niet betaalt.

Soms wil hij niet betalen. Een stevige incassobrief van ons levert dan vaak alsnog betaling op. In het uiterste geval starten we een incassoprocedure bij de rechtbank en dwingen we met een uitspraak van de rechter betaling af. Dan zitten er ook veel extra kosten aan die voor rekening van de gedaagde partij komen. Het is dus verstandiger (en goedkoper) om de factuur meteen te betalen, of in ieder geval na de eerste incasso.

Soms kán de klant niet betalen. Dan proberen we een betalingsregeling overeen te komen met de klant van de ondernemer om zo toch op korte termijn de factuur te incasseren.

Wat u kunt doen om gedoe met klanten die niet betalen te voorkomen
Werknemers

Wat betekent de WAB voor ondernemers?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een uitwerking van diverse maatregelen die in het Regeerakkoord zijn aangekondigd. Zoals de naam van de wet al doet vermoeden, is het huidige kabinet van mening dat de arbeidsmarkt niet in balans is.

Lees wat deze maatregelen voor werkgevers inhouden
Trekker op het land

Toename WOB-verzoeken in agrarische branche

Steeds meer milieuactivisten en -organisaties weten de weg te vinden naar de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Ze gebruiken de WOB om informatie openbaar te laten maken over onder andere opgelegde boetes of andere handhavingsinstrumenten. Het openbaar maken van deze informatie kan in sommige gevallen nadelige gevolgen hebben voor agrariërs.

Doel van een verzoek niet altijd duidelijk

Met de WOB kan iedereen meer informatie opvragen over bestuurlijke aangelegenheden van de overheid. Waarom is een vergunning verleend, waarom is een boete opgelegd, waarom is toestemming gegeven voor uitbreiding? Aanvragers hoeven niet aan te geven waarom ze de informatie willen. Ze hoeven dus geen belanghebbende te zijn. Hier wringt de schoen soms. De opgevraagde informatie verzamelen en verwerken tot een besluit kost de overheid veel tijd. Daarnaast zijn de gevolgen van het openbaar maken van bepaalde informatie soms niet wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan bedreigingen van agrariërs, vernielingen van bedrijfsruimten of de aantasting van de goede (bedrijfs)naam. Alleen al de vrees hiervoor is voor agrariërs soms al reden genoeg om een jurist in te schakelen.

Verkeer

Verkeer

Aantal verkeerszaken daalt, aantal CBR-zaken neemt toe

Hoewel het op de wegen steeds drukker wordt en de files langer, is het aantal hulpvragen dat wij ontvingen over zaken in het verkeer in 5 jaar verminderd met 18%. De meeste geschillen gaan over parkeerschade, gevolgd door schade door een bijzondere manoeuvre of door achteroprijden. Wat het afgelopen jaar ook opviel was de flinke toename in geschillen met het CBR: een toename van maar liefst ruim 350% (van 182 in 2018 naar 650 in 2019).

Aantal verkeerszaken

 • 31.6692015
 • 31.6892016
 • 29.8122017
 • 27.8932018
 • 26.0512019

Top 3 verkeer

 1. Parkeerschade
  6.527
 2. Artikel 54 RVV bijzondere manoeuvre
  4.820
 3. Artikel 19 RVV achteroprijden
  3.698

Artikel 54 RVV gaat over het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals bijvoorbeeld wegrijden, achteruitrijden, keren, van een weg een inrit oprijden of vanaf een uitrit de weg oprijden en van rijstrook wisselen. De bestuurder moet het overige verkeer voor laten gaan.

Artikel 19 RVV gaat over het op tijd kunnen stoppen van het voertuig. De bestuurder moet dit kunnen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien.

Jonge vrouw met telefoon op de fiets

Nieuwe wetgeving in 2019: het vasthouden van je mobiele telefoon op de fiets mag niet meer

Als de politie ziet dat u tijdens het fietsen uw telefoon (of een ander mobiel elektronisch apparaat zoals een navigatiesystemen, tablet of muziekspeler) vasthoudt, dan kunt u een boete krijgen. De nieuwe wet die hiervoor zorgt is op 1 juli 2019 ingegaan en de boete bedraagt € 95,00. Als u stilstaat mag u uw telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat wel vasthouden en gebruiken.

Lees meer

Meer zaken door lange wachttijden bij CBR

In 2019 kregen wij 4 keer zoveel meldingen binnen over de verlenging of vernieuwing van het rijbewijs. Door de lange wachttijden bij het CBR krijgen veel mensen hun rijbewijs niet op tijd verlengd. Dit kan met name voor beroepschauffeurs en ouderen heel vervelend uitpakken.

Vooral ouderen zijn de dupe van een te late verlenging

Deze ouderen konden geen kant op, omdat ze soms wel een half jaar moesten wachten op een gezondheidsverklaring. Ook zat in 2019 een aantal beroepschauffeurs wekenlang werkloos thuis, omdat ze hun rijbewijs niet op tijd verlengd kregen.

Top 3 CBR-zaken

 1. Vertraging bij de aanvraag van de rijgeschiktheidsverklaring voor een verlenging door 75+ers, waarbij de geldigheid van het huidige rijbewijs dreigt te verlopen;
 2. Vertraging bij de aanvraag van de rijgeschiktheidsverklaring voor de verlenging van het groot (C (E), D (E)) rijbewijs, waardoor ook problemen met de werkgever ontstaan omdat chauffeurs niet de weg op mogen;
 3. Vertraging bij de aanvraag van de rijgeschiktheidsverklaring t.b.v. het rijexamen kandidaten. Hierdoor kan de geldigheid van het theorie-examen verlopen of moeten er extra lessen gevolgd worden.

Geldigheid rijbewijs 75-plusser met 1 jaar verlengd

De geldigheid van het rijbewijs van een 75-plusser wordt tijdelijk met 1 jaar verlengd. Dit geldt alleen voor mensen die op tijd een aanvraag voor verlenging hebben ingediend en waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen door de lange wachttijden bij het CBR. Hierdoor hoopt het CBR een inhaalslag te kunnen maken en de achterstanden weg te werken.

Auto ongeval met blikschade

Veilig de weg op in de winter

Op een winterse dag rijdt u naar huis en moet u plotseling remmen. Het wegdek is op daar glad en u glijdt een aantal meter door, recht op de auto voor u af. Gelukkig reed u niet hard, maar u en de auto voor u hebben wel schade. U vraagt zich af of u de wegbeheerder aansprakelijk kunt stellen. Had de wegbeheerder goed moeten strooien?

Lees meer
Kinderen op de achterbank van een auto op weg voor schoolreisje

Rijden voor een schoolreisje of sportvereniging? Wie is aansprakelijk voor de kinderen in uw auto bij een aanrijding?

Misschien rijdt u wel eens voor uw kind naar een sportwedstrijd of gaat u met de klas mee naar een schoolreisje. Dit is natuurlijk leuk om te doen als ouder, maar hoe is het geregeld met de aansprakelijkheid als u betrokken raakt bij een aanrijding?

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs: vooral geschillen over beëindiging van de opleiding

Het aantal meldingen over onderwijsinstellingen zagen we de laatste jaren flink stijgen. Hoewel het aantal zich nu stabiliseert, betekent dit dat er nog steeds regelmatig onenigheid ontstaat tussen bijvoorbeeld studenten en scholen. De geschillen gaan het meest over tussentijdse beëindiging van de opleiding, gevolgd door een vermeende wanprestatie van de school en geschillen over passend onderwijs.

Aantal onderwijszaken

 • 7162015
 • 7682016
 • 7642017
 • 7382018
 • 6852019

Top 5 onderwijszaken

 1. Tussentijdse beëindiging
 2. Wanprestatie
 3. Passend onderwijs
 4. Aansprakelijkheid
 5. Beoordeling
Kinderen in de klas aan het tekenen

Uit de praktijk

Je kind komt ongewenst op de foto of video van de school. Wat kun je doen?

Meneer en mevrouw Van Dijk hebben een 11-jarige dochter Merel die naar de openbare basisschool in hun woonplaats gaat. Op 5 december organiseert de school voor de leerlingen van groep 7 en 8 een Sinterklaasfeest. De school wil die middag een livestream verzorgen, zodat familie en kennissen de viering ook thuis kunnen volgen. De opname wordt opgeslagen om later als aandenken met alle ouders te delen. Alle ouders worden van deze plannen op de hoogte gebracht en hen wordt via een formulier om toestemming gevraagd om opnames van het kind te maken. Meneer en mevrouw Van Dijk zijn op hun privacy gesteld en geven via het formulier uitdrukkelijk geen toestemming om beeldopnamen te maken van Merel. Dit blijkt helaas anders uit te pakken…

Lees het verhaal
Kinder met tas bij vader aan de hand

Mag een school mijn kind weigeren?

Stel, uw zoon zit in het laatste jaar van de basisschool en gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. U meldt na goed nadenken uw zoon aan bij de middelbare school in de buurt, maar die weigert hem in te schrijven. Mag dit? Wat zijn uw rechten als ouder?

Lees meer
Geldzaken

Geldzaken

Het aantal geschillen over geldzaken is de laatste jaren licht dalend. De meeste geschillen gaan over contractueel recht, oftewel het niet nakomen van afspraken uit een overeenkomst. In veruit de meeste gevallen (namelijk 1.160 keer) was het belang van de zaak lager dan 5.000 euro. Geschillen over het pensioen staan op een goede 2e plaats, gevolgd door geschillen over ‘onbetwiste incasso’. Dit laatste betekent dat er geen discussie is over de incasso, maar dat de betaling uit blijft.

Aantal geldzaken

 • 4.6162015
 • 4.2932016
 • 3.9132017
 • 3.4732018
 • 3.3262019

Top 3 geldzaken

 1. Contractueel recht
  1.400
 2. Pensioen
  589
 3. Onbetwiste incasso
  216
Jonge vrouw met laptop staart voor zich uit, denkend aan het studieschuld

Ik heb on­ver­wachts bericht gekregen dat ik een stu­die­schuld heb. Wat kan ik doen?

U volgde een studie, maar heeft er vroegtijdig voor gekozen om hiermee te stoppen. U ontvangt vervolgens een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarin staat dat u een studieschuld heeft. Wat kunt u dan doen?

Lees meer
Pensioengerechtigde man en vrouw bekijken informatie op een tablet

Vragen en ant­woord­en over dek­kings­graden en korting op uw pensioen

Korting op uw opgebouwde pensioen en een lage dekkingsgraad. Het zijn termen die veel gebruikt worden in nieuwsberichten over pensioenen en pensioenfondsen. We zetten de veelgestelde vragen voor u op een rij.

Lees meer

Gezondheid

Gezondheid

Letselzaken laten stabiel beeld zien

Het aantal hulpvragen bij letselzaken is al jaren redelijk stabiel, zo rond de 11.000 zaken per jaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een verkeersongeval met letsel tot gevolg, een mishandeling of een geschil met een arts over de medische behandeling. In de meeste gevallen gaat het om licht letsel (57% van alle zaken), gevolgd door middelzwaar letsel (30%) en daarna zwaar letsel (13%).

Aantal zaken

 • 11.9022015
 • 11.6952016
 • 10.7032017
 • 11.3552018
 • 11.0862019

Soort letsel

Verdeling met soorten letsel in 2019

Licht letsel

Van licht letsel is sprake als het slachtoffer:

 • binnen 6 maanden is hersteld van zijn/haar verwondingen
 • geen ontsierende littekens overhoudt aan de verwondingen
 • korter dan 4 weken is ziekgemeld van werk en/of beperkt is in het huishouden

Middelzwaar letsel

Van middelzwaar letsel is sprake als het slachtoffer:

 • binnen een periode van 6 maanden tot 2 jaar is hersteld van zijn/haar verwondingen
 • binnen 6 maanden is hersteld van zijn/haar verwondingen, maar langer dan 4 weken is ziekgemeld van werk en/of beperkt is in het huishouden

Zwaar letsel

Van zwaar letsel is sprake als het slachtoffer:

 • langer dan 2 jaar nodig heeft voor zijn/haar herstel
 • een (ernstige) blijvende beperking overhoudt
Fiets bij auto liggend op de grond met boodschappen rondom de fiets

Uit de praktijk

Een mishandeling in het verkeer, wie vergoedt de letselschade?

Paul is op de fiets op weg naar een afspraak. Als hij bijna bij zijn afspraak is, ziet hij dat 2 auto’s de weg blokkeren. Het lukt hem niet om er met zijn fiets langs te gaan en hij besluit op de autoruit van 1 van de auto’s te tikken. De bestuurder stapt uit zijn auto en slaat Paul met zijn vuist in het gezicht. De klap komt zo hard aan dat zijn neus breekt en Paul naar het ziekenhuis moet om zijn neus te laten behandelen. Paul vraagt zich af of de verzekering deze schade vergoedt.

Lees meer
Man bekijkt brief over affectieschade

Wanneer heb ik recht op een vergoeding van affectieschade?

Met de Wet Affectieschade kunnen sinds 1 januari 2019 naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ongeval, een medische fout of een geweldsmisdrijf aanspraak maken op smartengeld. Voor 1 januari 2019 kon alleen het slachtoffer zelf aanspraak maken op deze vergoeding. De vergoeding is een vergoeding voor het verdriet dat een naaste of nabestaande heeft.

Lees meer
Fietser zit na een ongeval met zere knie en kapotte broek op de straat

Ik ben als fietser aangereden door een automobilist. Hoe krijg ik mijn letselschade vergoed?

Als fietser loopt u meer risico op zwaarder letsel als u een aanrijding krijgt met een auto dan de automobilist. De wet beschermt daarom zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers. Dit betekent niet dat u altijd recht heeft op vergoeding van uw schade. In dit artikel leest u wat u moet doen om uw schade vergoed te krijgen.

Lees meer

Leven

Leven

In 2019 ontvingen we 14.000 meldingen over gebeurtenissen die invloed hebben op de manier van leven van mensen. De onderwerpen daarbinnen zijn uiteenlopend. Van sociale zekerheid (zoals bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) tot familieaangelegenheden (zoals erfrechtzaken) tot vragen over de aansprakelijkheid van huisdieren. In 2020 krijgen we te maken met veranderingen rondom onder andere partneralimentatie en de (her)berekening van WIA-uitkeringen.

Top 4 leven

 1. Vordering
  3.396
 2. Erfrecht
  1.624
 3. Echt­scheiding/ einde samenleving
  1.535
 4. WIA
  1.288

Inkomsten uit arbeid 5 jaar geen invloed op WIA-uitkering

Als u vanwege arbeidsongeschiktheid niet kan werken, kunt u een uitkering ontvangen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage kan veranderen. Bijvoorbeeld als uw gezondheid verandert of als u door (ander werk) een ander loon verdient.

Het kabinet wil stimuleren dat mensen die een WIA-uitkering ontvangen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Daarom wordt per 1 juli 2020 het voornemen in het regeerakkoord ingevoerd om het verdienvermogen van arbeidsongeschikten de eerste 5 jaar na werkhervatting niet meer te herbeoordelen. Dat betekent dat het arbeidsongeschiktheidspercentage gedurende 5 jaar niet verlaagd wordt als iemand inkomsten uit arbeid ontvangt die hoger zijn dan 65% van het inkomen dat hij verdiende voor hij arbeidsongeschikt werd. Tot 1 juli 2020 kunnen werknemers al na 1 jaar herbeoordeeld worden op de verdiensten uit arbeid. Deze maatregel maakt de drempel om weer aan het werk te gaan lager. Zieke werknemers die weer aan het werk gaan hebben op deze manier meer zicht op een stabiel inkomen.

UWV herbeoordeelt IVA-uitkeringen

Een groep arbeidsongeschikten met een IVA-uitkering loopt kans die uitkering alsnog kwijt te raken. Het afgelopen jaar ontvingen de betrokkenen een brief van het UWV waarin is medegedeeld dat ze opnieuw moeten worden gekeurd. Het gaat om de groep mensen die de uitkering kregen zonder dat ze werden gezien door een verzekeringsarts. In plaats daarvan werden hun dossiers beoordeeld door verpleegkundigen of artsen op basis van een vragenformulier en dat is tegen de wet volgens het UWV. In de meeste gevallen kregen de mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot hun pensioen toegewezen. De IVA is de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Iemand komt in aanmerking voor een IVA-uitkering als hij door arbeidsongeschiktheid niet of nauwelijks meer kunt werken en er een kleine kans is op herstel.

Kind met teddybeer bij ruziende ouders

Nieuwe regels rond partner­alimen­tatie

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels rond partneralimentatie. Nu geldt een maximale duur van 5 jaar als uitgangspunt. Voor partners die voor 1 januari 2020 het verzoek tot echtscheiding hebben ingediend bij de rechtbank, geldt nog een maximale duur van 12 jaar.

Lees meer
Fysiotherapeut helpt client met dumbell

Afgewezen voor een aan­vullende zorg­verze­kering?

Voor de aanvullende zorgverzekering bestaat (anders dan voor de basiszorgverzekering) geen wettelijke acceptatieplicht. De zorgverzekeraar kan een aanvraag voor een aanvullende ziektekostenverzekering dus weigeren, of de lopende aanvullende verzekering opzeggen.

Lees meer